หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบางกระสั้น ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบางกระสั้น
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธย ยินดีให้บริการ
ประกาศจากระบบ e-GP  
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กต ๘๐๗๖ พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน กองสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการชุมชนคนรักษ์น้ำสาธารณะ กิจกรรม จิตอาสารักษ์คลองเปรมประชากร จำนวน ๖ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ ๑ - ๑๗ ตำบลบางกระสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๕๙ พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติไทย) จำนวน ๖ ผืน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติและธงประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมทรัพย์สินทางราชการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๘๖๙ พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๔๘๔ พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer ) จำนวน ๕ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎณ์ศรัทธาธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกระสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (โครงการทำหมันสุนัขและแมว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ-๓๒๑๗ พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (พลาสติกใสคลุมบอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บท ๕๐๗๕ อย. (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมากลบบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๖ นิ้ว ลึก ๒๕๒.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด ๑๐ แรงม้าไฟ้า ๓ เฟส บริเวณหอถังประปา ชุมชนบางลอพัฒนา ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]จ้างซ่อมทรัพย์สินทางราชการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๘๖๙ พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมบ่อบาดาล ขนาด ศก.๖ นิ้ว ลึก ๒๕๒.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด ๑๐ แรงม้าไฟฟ้า ๓ เฟส บริเวณหอถังประปา ชุมชนคลองพุทรา ๒ ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบางกระสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2566 ]จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางกระสั้น รูปแบบรายงานกิจการเทศบาลตำบลบางกระสั้น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน ๘ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๖ นิ้ว ลึก ๒๕๒ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่ม ขนาด ๑๐ แรงม้าไฟฟ้า ๓ เฟส บริเวณหอถังประปา ชุมชนบางลอพัฒนา ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัดเทศบาลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมามหรสพดนตรีย้อนยุคตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) จำนวน ๔๐,๐๐๐ ชุด (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2566 ]จ้างซ่อมทรัพย์สินทางราชการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-๓๒๑๗ พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีสงกราณต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 เม.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินทางราชการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน บย - ๕๘๗๗ พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 035-200-156-8
โทรสาร : 035-200-159
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-200-156-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางกระสั้น
จำนวนผู้เข้าชม 2,102,586 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2565
จัดทำโดย: NAXsolution.com
เทศบาลตำบลบางกระสั้น
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10